Volontarya

Volontarya

Dwe diferans lan

FLIC gen plizyè pwogram ak sèvis pou ranfòse pouvwa volontè. Volontè yo ka sipòte Liy Apèl nou an 1-888-600-5762 pandan y’ap vin jwenn diferan gwoup apèl yo oubyen nan ede nan idantifikasyon ak verifikasyon resous pou zanmi imigran. Nou konte sou volontè yo tou pou bay jistis langaj nan evènman nou yo, sipòte pwogram Sitwayènte a ak Atelye Protect the People “Pwoteje Moun Yo”, ak plis ankò.
Enskri jodi a
Woman