Board Member

Sara Ruiz

Bonjou! Non mwen se Sara Ruiz. Mwen te grandi nan zòn Orlando pou majorite nan anfans mwen. Mwen gradye nan Rollins College an 2018. Mwen gradye ak yon majè nan antropoloji ak yon minè nan akeyoloji. Kounye a mwen ap travay nan yon metriz nan syans politik. Yo te prezante m Hope grasa paran m yo lè yo t ap pase nan pwosesis sitwayènte yo an 2010. Lè m te patisipe nan kou aprantisaj sèvis ak angajman kominotè ak Hope, mwen te retounen nan Hope nan kolèj. Apre sa, mwen te fè yon ane AmeriCorps nan Depatman Imigrasyon ak pwogram sitwayènte a. Apre sa, mwen te pase sis mwa kòm lidè ekip pou FLIC ap fè travay anrejistreman elektè ak angajman sivik nan konte Volusia, Seminole ak Orange. Ekip mwen an te anrejistre plis pase 2,000 moun atravè Florid Santral. Apati ane 2021, mwen te kòmanse travay kòm Direktè pou Aksè Kolèj ak Karyè nan Hope. Nan yon nivo pèsonèl, mwen renmen gade foutbòl ak tenis. Mwen obsede ak tako ak empanadas (style Kolonbyen). Mwen te reyèlman renmen travay ak Hope de dènye ane sa yo, e mwen pa ka tann pou sa ki lavni an pote.

Sara Ruiz