team

Rosa Elera

Rosa Elera se yon pwofesyonèl kominikasyon dijital Pewouvyen-Ameriken ki fèt nan Miami, FL ak yon istwa nan politik Sid Florid e li te travay sou kanpay Jidisyè, Minisipal ak Kongrè a nan Konte Miami-Dade. Sipèvize ak jere kontni ak kopi medya sosyal, anons enprime/dijital, kowòdinasyon evènman, ak estrateji òganize.

Li gradye nan mwa Out 2020 nan Inivèsite Entènasyonal Florida ak yon Lisans nan Art nan Syans Politik ak Minè nan Relasyon Entènasyonal. Li sètifye tou nan Global Media Communications. Pandan li te nan kolèj li te sèvi tou kòm yon manm E-komisyon Konsèy pou tou de UN Women FIU ak Pi Sigma Alpha The Political Honors Society chapit lokal yo.
Epitou kòm yon kontribitè politik pou South Florida Media Network FIU a, li te yon estaj pou Coral Gables Love, Women’s Chamber of Commerce of Miami-Dade and Reach Voters.

Kounye a li okipe yon pozisyon volontè kòm Prezidan Sensibilizasyon Kominotè nan Chanm Komès Fanm nan Konte Miami-Dade epi li se yon manm aktif Komite Egzekitif Demokratik ak Jèn Demokrat Miami-Dade. Rosa pasyone pou l travay pou ak amplifye dwa kominote imigran nou yo ak jistis sosyal an jeneral.

rosa elera headshot