Patricia Bernal

Patricia te soti nan peyi Colombia pou li te vin viv nan Etazini nan lane 2000. Li genyen yon degre nan Marketing ak Administrasyon avèk plis pase 25 lane eksperyans avèk anpil konpayi miltinasyonal nan Colombia ak nan Miami. Depi lè li te nan laj dizèn li yo, li te vin jwenn YWCA (Association of Young Christian Women) ak Lakwa Wouj ansanm ak manman li, pandan l’ap bay èd li nan pwogram jistis sosyal yo pou moun ki plis nan bezwen yo nan peyi Bogota. Patricia t’ap travay nan FLIC depi nan lane 2013 antanke Direktè Biwo. Depi 2018 li t’ap kontinye amelyore òganizasyon biwo a, pou kounya l’ap ede avèk kowòdinasyon IT a, Logistik, ak Resous Moun. Pou plis pase 3 lane, li te fè volontarya avèk the detainees’ visitation program (pwogram vizit nan prizon) nan BTC par mwayen òganizasyon FOBD.