team

Olga Derpic

Olga se moun Bolivi; li te deplase nan Florid an 2016 apre li te viv pou prèske dizan nan Meksik, li te travay nan zòn nan Resous Imèn pou diferan òganizasyon lokal ak miltinasyonal. Kòm yon imigran li menm, li te toujou konsyan de difikilte moun yo gen pou yo travèse lè yo rive nan yon peyi etranje. Li se yon Sikològ ak MA nan Resous Imèn e li gen 15 ane eksperyans nan HR. Li pasyone tou pou travay ak diferan kòz tankou sante anviwònman ak sante mantal. Depi li rive nan Florid, li te sèvi kòm volontè ak yon òganizasyon ki kreye konsyans sou polisyon dlo ak kòm yon konseye kriz sipòte moun ki nan kriz.