Miguel Bernal Brito

Miguel Bernal-Brito te fèt nan yon ti vilaj ki te rele Xepiun nan peyi Guatemala. Pi fò manb nan fanmi li pa pale Espanyòl e konsa li te grandi nan pale lang Ixil, ki se yon lang endigèn Maya. Li te angaje li pou aprann Espanyòl la sèlman nan yon peryòd 2 lane avan li antre nan Etazini nan lane 2004. Kounya l’ap aprann twazyèm lang li, ki se Anglè. Aktyèlman li nan òganizasyon WeCount! Antanke youn nan Manb Direksyon an.