team

Miguel Bernal Brito

Miguel Bernal-Brito te fèt nan yon ti vilaj ki te rele Xepiun nan peyi Guatemala. Pi fò manb nan fanmi li pa pale Espanyòl e konsa li te grandi nan pale lang Ixil, ki se yon lang endigèn Maya. Li te angaje li pou aprann Espanyòl la sèlman nan yon peryòd 2 lane avan li antre nan Etazini nan lane 2004. Kounya l’ap aprann twazyèm lang li, ki se Anglè. Aktyèlman li nan òganizasyon WeCount! Antanke youn nan Manb Direksyon an.

Miguel Bernal Brito