team

Maria Rodriguez

Maria Alegria Rodriguez se premye Direktè Egzekitif nan Florida Immigrant Coalition, yon òganizasyon mouvman sosyal ki trè fò e ki gen anpil foug k’ap chèche yon tretman ki fezab ak ki egal pou tout moun, ladan yo gen imigran yo tou. Li bati ak melanje koneksyon, konsyans, ak kapasite plizyè kategori manb li nan 10 vil nan Florida yo. Antanke yon mouvman achitèk, lidèchip entegrasyon Maria a te bay anpil bon rezilta ki trè bon nan aksè inivèsite, pwoteksyon salè, ak goumen kont kriminalizasyon, otorize plis moun pou viv, renmen, ak travay san laperèz.
Yon antreprenè sosyal, li te youn nan fondatè oubyen youn nan moun ki te ede mete sou pye yon demi douzèn òganizasyon k’ap fè anpil bon travay, ladan li genyen yon klinik medical gratis, yon biznis koperativ, yon gwoup atis ak terapi, ak yon antite elektoral, k’ap fè lapli ak bon tan jounen jodya. Soti nan yon pledwaye politik etranje nan Sid Afrik ak Amerik Santral pou rive nan òganizasyon aktivite domestic pou kalite lojman ak swen lasante lakay w’, Maria bay gen yon lidèchip ki se yon sous e ki trè efikas ki bay anpil bon rezilta enpòtan. Li te grandi nan peyi Pòtoriko nan yon fanmi ki chaje ak kilti, li se yon moun ki gradye nan Georgetown University, epi li se bon manman Dante.