Lourdes Villanueva

Lourdes Villanueva se Direktè Defans travayè agrikòl pou Redlands kretyen asosyasyon migran (RCMA). Li te travay pou RCMA nan plizyè pozisyon pou prèske 30 ane, touche yon degre kolèj nan pwosesis la. Madam Villanueva fyè dèske li soti nan yon fanmi travayè migran e li vle asire ke timoun ak fanmi jodi a resevwa menm opòtinite li te genyen. Li kontinye ankouraje konsyantizasyon ak sipò fanmi sa yo nan kominote lokal riral yo.