Jill Hanson

Jill Hanson te angaje li nan FLIC pou plis pase 10 lane e li te youn nan fondatè pou Palm Beach County Coalition for Immigrant Rights (PBCCIR) (Kowalisyon Vil Palm Beach pou Dwa Imigran yo). Li se yon manb direksyon pou Esperanza Community Center (Sant Kominotè Esperans), ak yon manb nan ACLU ki nan Palm Beach County, ak yon manb direksyon ak yon ofisye pou LAPÈ-nan Palm Beach. Li te yon fondatè tou, yon manb direksyon, ak yon ansyen Prezidan Direksyon pou òganizasyon ki rele El Sol, Jupiter’s Neighborhood Resource Center, li se yon avoka travay ki retrete kote li te reprezante linyon ak travayè yo pou plis pase 30 lane avan li te retrete nan lane 2009 epi li se yon konseye pou kliyan imigran tankou yon avoka volontè nan El Sol depi nan lane 2007.