team

Isabel Vinent Grimany

Chabe (Isabel) se yon imigran ki soti nan peyi Honduras, pitit fi yon imigran ki soti nan peyi Cuba, e li se madanm yon imigran ki soti nan peyi El Salvador. Nan trè jèn laj li, apati de 14 lane li, li te dekouvri misyon li pou jistis sosyal nan kominote Honduras yo. Li te fè yon Doktora nan Filozofi nan Edikasyon Popilè Mouvman Fanm nan peyi Espagne kote li gen prèske 40 lane eksperyans, pandan l’ap travay ak anpil òganizasyon de baz (jenès, endigèn, madivin, kominotè) nan Etazini, Mexico, ak Amerik Santral. Li te chanje pozisyon soti nan òganizatè pou lajenès pou li te vini yon edikatè kominotè ak rechèch sou pledwaye dwa imigran yo, pandan l’ap eseye aplike pratik Paulo Freire la nan diferan kontèks ak eksperyans domèn travay. Li te vin jwenn FLIC nan lane 2008.