team

David Metellus

Li te fèt ak leve soti vivan nan Florid, David se yon gradye nan Inivèsite Entènasyonal Florid ak yon bakaloreya nan yon relasyon entènasyonal yo. Eksperyans David la varye atravè ajans gouvènman lokal ak federal. Dènyèman, David t ap travay sou kanpay elektoral ak inisyativ atravè Florid pou leve ak avanse kòz pwogresis yo. Li jere yon konpayi konsiltasyon nan Sid Florid kote li sèvi anpil kanpay, efò enskripsyon votè yo, ak inisyativ bilten vòt yo.