team

Andres Zambrano

Andres se yon technisyen ki konn fè desen sou òdinatè epi li fè pati ekip kominikasyon FLIC la. Li te fèt nan lane 1993 nan zòn Valencia, nan Venezuela, li gen eksperyans nan domèn Art ak desen nan òdinatè. Li te rive nan Etazini nan lane 2017 antanke yon refijye politik akoz de travay li antanke yon jounalis endepandan epi l’ap repòte reyalite peyi l’ la bay lemond antye. Li te cheche opòtinite nan Amerik la pou li rekòmanse ak pou li lib pou eksprime vizyon li konsènan mond lan par mwayen travay atistik ak fotografi.