Board Member

Anaruth Solache

Aktyèlman, Anaruth ap sèvi kòm Manadjè Policy & Advocacy pou Catalyst Miami. Anvan sa, li te aji kòm Kowòdonatè Angajman Kominotè pou South Dade, sa ki te ba li chans pou l travay ansanm ak rezidan yo ki te patisipe plis nan katye yo. Antanke Manadjè Policy & Advocacy, li devwe pou pwomouvwa fòm politik ki pi demokratik, jis, ak ekitab atravè Miami-Dade County, sa ki pote menm pasyon sa a pou chanjman nan wòl li anvan an. Anaruth te gradye nan Inivèsite Entènasyonal Florida ak yon Lisans nan Syans Politik. Li pral gradye nan mwa desanm 2021 ak Mèt li nan Administrasyon Piblik ak Jesyon San bi likratif nan Barry University.

Nan tan lib li, li renmen ap eseye kwizin nan anpil pati nan mond lan, gade fim etranje endepandan, ak aprann sou tradisyon kiltirèl yo soti nan Ayiti, Meksik, Kolonbi, Venezyela, Lachin, ak peyi Zend.
In her free time, she enjoys trying cuisines from many parts of the world, watching foreign independent films, and learning about the cultural traditions from Haiti, Mexico, Colombia, Venezuela, China, and India.

Anaruth Solache