Kontak

Kontak

Rete an kontak ansanm avèk nou

Plis pase yon òganizasyon, FLIC te vin tounen yon melanj, yon brasaj, ak strateji plizyè ras, yon mouvman sosyal ki gen ladan tout generasyon. N’ap travay ansanm pou yon tretman nòmal pou tout moun, ladan yo gen imigran yo tou. Avèk yon staff ki gen 6 vil ak manb nan tout Florida, lidèchip FLIC bati pwofondè nan kominote lokal yo, ki etann li sou tout teritwa leta a, ak yon direksyon nasyonal.
Young person