campaigns

Plan Aksyon pou Timoun k’ap Antre (DACA ak Lwa Rèv La)

Plan Aksyon pou Timoun k’ap Antre (DACA) se te yon pwogram ki te kòmanse sou Prezidan Obama nan lane 2012. DACA otorize kèk jèn san papye, ki te vini Etazini tou piti, pou yo travay ak rete nan peyi a pou 2 lane. Malgre yon viktwa pou kominote nou yo, DACA a rete yon solisyon tanporè. Administrasyon Prezidan Trump lan te eseye kanpe pwogram nan – men gen yon aksyon Lakou Siprèm te fè ki te kanpe li. Kanpay nou an kontinye ap sipòte MOUN KI GEN RÈV yo ak fè pledwaye pou yon solisyon pèmanan avèk yon wout k’ap mennen nan sitwayènte a.
Kenbe m 'afiche
Deferred Actions for Childhood Arrivals (DACA) and The Dream Act