Resous

Nan FLIC, nou vrèman kontan pou nou ka pataje resous enpòtan yo. Resous sa yo ka ke nou ka di ki konn sove-lavi moun kèk fwa, ansanm ak kominote nou yo.

Resous adisyonèl

Yo te arete yon manm fanmi oswa yon zanmiRESOUS MEDICARE POU POPILATION IMIGRAN